; ; Evaluering af Læreplanen 2018-20
Gå til hovedindhold

Evaluering af Læreplanen 2018-20

Evaluering af Læreplanen 2018-20

Evaluering af arbejdet med
Viberedens læreplan 2018-2020

Hvad har I været optaget af i arbejdet med læreplanen:
• Vi har særligt været optaget af sprogarbejdet. Især vuggestuen har brugt materialet fra ” Vi lærer sprog” projektet
• Vi har arbejdet på vores pædagogiske dag omkring børne- og læringsmiljøer
• Vi har justeret praksis undervejs
• Vi har lavet smittemodeller af alle læreplanstemaer i de enkelte grupper og videns delt på vores personalemøder
• Vi har, via PP, snakket værdier og ”regler”
• Vi har startet PP med temaet ”De pædagogiske læreplaner”. Her har vi udvidet temaerne for at komme mere i dybden med emnerne

Hvad har I fået øje på i forløbet:
• Vi har via PP fået et bedre udgangspunkt for at møde barnet
• Vi har haft mulighed for at udveksle praksis i en fælles fastlagt form

Hvad er I lykkedes rigtig godt med:
• Sprog, PP, Natur i børnehøjde/det grønne flag
• Vi har konkret på stuerne lykkes rigtigt fint med at arbejde med mindre børnegrupper. Her kan tilgodeses både de enkelte børn, men også at personalet får mulighed for at sætte fagligheden i spil og oplevelsen af at lykkes i sit arbejde
• Via PP, har vi haft en rigtig god mulighed for en fælles sparring afdelingerne imellem, samt en mulighed for vidensdeling på tværs
• Bestyrelsen og personalet har arbejdet med forældrefællesskaber og der er sat en række gode ting i værk, såsom forskellige sociale arrangementer, billeder og navn på børnenes rum mm.

Hvad vil I fremadrettet være opmærksomme på:
• Børneperspektiverne, børneinddragelse
• Læring hele dagen
• Overgange
• Evalueringsdelen

Udarbejdet i Vibereden
September 2020