Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Overgange

I Vibereden arbejder vi at skabe gode overgange fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Derfor har vi lavet en gruppe i henholdsvis vuggestue og børnehave hvor de største børn mødes ca. 1 gang ugentlig for at arbejde med at blive klar til det næste skridt i deres liv.                    

Mumitrolde

Gruppe for de ældste vuggestuebørn.

Mellem 3-6 mdr før børnehavestart vil barnet starte i Mumitroldegruppen. Gruppen mødes hver tirsdag hvor de går i børnehaven og lærer den at kende, Ca. 1 måned før børnehavestart besøger de den stue de skal gå på og lærer de nye voksne og børn at kende.  I vil få en orientering om hvornår jeres barn starter i gruppen.

 

Troldegruppen

Gruppe for de ældste børnehavebørn som skal starte i skole det efterfølgende år. Gruppen starter i slut aug/start september med at tage på troldelejer hvor de lærer hinanden at kende. Gruppen mødes derefter en gang ugentlig hvor de laver forskellige skoleforberedende aktiviteter. De sidste måneder inden skolestart vil de besøge SFO/skolerne.

Gruppen arbejder bl.a. med at gøre børnene selvhjulpne, at få gode venner, øver tal og bogstaver og små lette opgaver. De øver sig i at koncentrere sig og kunne indgå i sociale relationer med andre og være en del af et fælleskab.De besøger nærområdet, lærer at orientere sig i trafikken. De tager på ture ud af huset, både på gåben og på cykel.

I vil blive indkaldt til et troldemøde  efter sommerferien når det er tid for jeres barn at starte i gruppen. Til dette møde deltager en fra børnehaveklassen som også vil fortælle lidt om hvad der venter når de starter i skolen.

De enkelte stuer laver også aktiviteter tilpasset denne alderesgruppe.

Vibereden
Vibevej 110  -  DK-7330 Brande
Kontor Tlf. 99 60 35 50  -  vibereden@ikast-brande.dk