Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjernen og Hjertet

I Ikast-Brande kommune bruger vi "Hjernen & Hjertet" som redskab til samarbejdet med jer forældre. Vi bruger de to moduler "Dialog" og "Sprog"

DIALOG

Dialogmodulet understøtter forældresamtalerne mellem pædagoger og forældre, ved at tage udgangspunkt i viden om barnets læring, trivsel, udvikling, sundhed og relationer. 

Vi laver dialogprofilen på barnet i vuggestuen omkring 2 års alderen

I børnehaven er det ca 3 år og igen inden skolestart. Profilen danner grundlag for forældresamatalen.

SPROGVURDERING Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere og give udtryk for egne behov, følelser og holdninger. Sprogvurderingen er et værktøj, hvor der er fokus på børnenes sproglige udvikling i dagtilbuddet .

Barnet screenes i 3 års alderen og evt igen inden skolestart. Vurderingen danner grundlag, sammen med dialogprofilen, for forældresamtalen.

Vibereden
Vibevej 110  -  DK-7330 Brande
Kontor Tlf. 99 60 35 50  -  vibereden@ikast-brande.dk