Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af repræsentanter af forældre og personale, samt institutionslederen. Vi arbejder med at udarbejde principper for det pædagogiske arbejde.

Bestyrelsen vælges en gang årligt på forældremødet. Senest 1 juni.

Blandt forældrene vælges:

5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter

Blandt personalet vælges:
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Desuden deltager Viberedens leder.

Der afholdes ca. 5 møder om året.

Evt. ønsker til dagsorden afleveres til institutionslederen eller bestyrelsesformanden.

 

Her er en oversigt over forældrebestyrelsesmedlemmerne:

Bestyrelsen 2016/17

Vibereden
Vibevej 110  -  DK-7330 Brande
Kontor Tlf. 99 60 35 50  -  vibereden@ikast-brande.dk